ISO
mapa strony   |   strona główna   |  jak do nas trafić
 
HACCP
  aktualności
 

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001 …

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker …

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL …

FSC

Wdrażanie FSC Forest Stewardship Council …

WSK

Wewnętrzny System Kontroli …

ZKP

beton, kruszywa, bloczki, bitumy …
  aktualności
 
ISO 9001 w NZOZ

DJB oferuje szybki i przystępny sposób wdrożenia procedur w celu uzyskania certyfikatu ISO 9001.  Nadzór merytoryczny nad wdrażaną dokumentacją ISO 9001 w NZOZ prowadzony jest przez dr n. med.

Jesteśmy liderem w zakresie ilości wdrożeń ISO w placówkach medycznych a naszymi klientami byli  m.in. :

-    Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Beata Bełz, Zamość
-    NZOZ „BIO-MED” , Aleksandrów Łódzki
-    NZOZ Certus, Łódź
-    Gabinet Stomatologiczny Marta Sikora-Godzisz, Zamość
-    NZOZ Wamed, Starachowice
-    NZOZ Zdrowie, Janów Lubelski
-    Poradnia Okulistyczna Bogusław Wojda, Szczebrzeszyn
-    NZOZ Optident, Sieradz
-    NZOZ Vivamed, Starachowice
-    MS Clinsearch Niepubliczny ZOZ, Lublin
-    NZOZ Prima Med, Puławy
-    NZOZ Es-Med, Skierniewice
-    Lecznica dla Dzieci i Dorosłych Remedium NZOZ, Siemianowice Śl.
-    Wrocławskie Centrum Okulistyczne, Wrocław
-    NZOZ Stomatologia – Rawa Maz.
-    Orkan MED – Ksawerów
-    NZOZ Centrum Rehabilitacji - Łowicz
-    NZOZ Wyspiańskiego – Tomaszów Lubelski

i wiele innych

Uzyskanie certyfikatu ISO przez placówki medyczne jest istotne z punktu widzenia zbliżającego się konkursu ofert organizowanego przez NFZ na zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych na następne 3 lata. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 13.11.2009 r. przy kontraktacji usług, za posiadanie certyfikatu ISO 9001 można uzyskać dodatkowe 2,5 punktu (kryterium - jakość).

Dzięki metodzie polegającej na łączeniu procedur już stosowanych jak np. postępowania z odpadami medycznymi, postępowania w gabinecie czy rejestracji pacjenta , wdrożenie ISO 9001 dla NZOZ realizowane jest w terminie ekspresowym i bez zbędnej biurokracji.


[powrót do góry strony]
 
IFS

IFS Food, IFS International Food Standard należy do grupy standardów IFS (International Featured Standards).  Standard IFS Food jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących produkcję, przetwórstwo produktów żywnościowych po zakończonym etapie produkcji pierwotnej oraz do przedsiębiorców, których działalność polega na pakowaniu produktów luzem. IFS Food jest również stosowany w przypadku operacji z produktem, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas pakowania wstępnego. IFS Food definiuje wymagania odnoszące się do takich aspektów  jak odpowiedzialność wyższego kierownictwa, system zarządzania jakością (z uwzględnieniem haccp), zarządzanie zasobami, proces produkcyjny, pomiary, analizy i doskonalenie.*

 

IFS Broker jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, w szczególności agencji handlowych, importerów, brokerów lub innych podmiotów, które zajmują się pośrednictwem w sprzedaży. Przedsiębiorstwa te same wybierają dostawców, zakupują towary i bez wchodzenia w kontakt z produktami sprzedają je swoim odbiorcom. Standard ma na celu sprawdzenie, czy brokerzy/importerzy podjęli odpowiednie środki w celu zapewnienia, że ich dostawcy działają zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości wyrobów oraz monitorowania zgodności dostarczanych produktów z wymaganiami prawnymi i specyfikacjami klientów.*

 

IFS Logistic jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność logistyczną produktów żywnościowych i nie-żywnościowych. Operacje podlegające certyfikacji w oparciu o IFS Logistic to usługi w zakresie transportu, magazynowania, dystrybucji, załadunku, rozładunku, itp. Standard można zastosować we wszystkich rodzaj działalności: transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym, dla produktów chłodzonych/ mrożonych lub produktów w warunkach nie obniżanej temperatury. IFS Logistic dotyczy procesów logistycznych, w których przedsiębiorstwa mają kontakt fizyczny ze wstępnie zapakowanym produktem (transport, pakowanie wstępnie zapakowanych produktów żywnościowych, magazynowanie i/lub dystrybucja, transport i magazynowanie palet i worków w pudłach (bags in box)). IFS Logistic obejmuje również produkty luzem (np. olej, ziarno zbóż itp.), jeśli nie prowadzone są żadne procesy przetwórcze/ produkcyjne i nie wykonywane jest wstępne pakowanie. *

 

*źródło : http://www.tuv.com/pl/ifs_food.html


[powrót do góry strony]
 
BRC

BRC (British Retail Consortium) jest standardem stosowanym w przemyśle spożywczym. BRC określa warunki, jakie powinien spełniać producent lub dostawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz odpowiednich warunków higienicznych i produkcyjnych. Standard BRC jest kwintesencją wymagań zawartych w normach ISO 9001, HACCP, GMP i GHP. Rodzaje Standardów BRC to :

-    BRC GLOBAL STANDARD FOOD – dla producentów żywności
-    BRC IOP PACKAGING (BRC PACKAGING / IOP) – dla materiałów do opakowań dla żywności.
-    BRC GLOBAL STANDARD CONSUMER PRODUCTS – dla producentów artykułów typu „non ford” (np. kosmetyków, tekstyliów, szkła, zabawek, itp.).
-    BRC FOOD AND DRINK FEDERATION STANDARD - NON-GM FOOD – dla produkcji żywności i jej składników wolnych od organizmów genetycznie modyfikowanych.

DJB posiada największe doświadczenie w branży oraz wysoką jakość dokumentacji, prowadzonych szkoleń i wdrożeń „pod klucz”. Pozwala to nam i naszym klientom na certyfikację wszystkich rodzajów standardów BRC w m.in. TÜV Rheinland Polska  http://www.tuv.com/pl/brc_food.html

Za nasze wyniki zostaliśmy wyróżnieni , jako jedyna firma w Polsce , dwukrotnie nagrodą – Konsultant Roku.


[powrót do góry strony]
 
FSC

FSC Forest Stewardship Council

Firma DJB, odpowiadając na zapotrzebowanie klientów rozpoczęła wdrożenia systemów FSC . Naszym pierwszym klientem była firma Granbud , działająca w branży stolarskiej w segmencie obróbki drewna oraz płyt laminowanych, wiórowych, sklejki, płyt pilśniowych itp.

Forest Stewardship Council (FSC) jest w stanie zweryfikować i dać gwarancję do końcowych użytkowników, że drewno lub produkty drewniane noszące jego markę pochodzą z lasów, które zostały ocenione jako będące dobrze prowadzone ze względu na standardy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

10 warunków jakie należy spełnić w zakresie Forest Stewardship Council *
 • Warunek 1: Dostosowywanie się do praw i zasad FSC - Kierownictwo lasów powinno respektować wszystkie prawa kraju, w którym one występują, oraz umowy i traktaty międzynarodowe podpisane przez państwo, oraz dostosowywać się do wszystkich zasad i kryteriów FSC.
 • Warunek 2: Prawo własności i uzytkowania oraz odpowiedzialność - Długoterminowe prawo własności i prawo do surowców ziemi i lasu powinno być jasno sformułowane, udokumentowane i legalnie ustalone.
 • Warunek 3: Prawo tubylców - Prawo tubylców do posiadania, używania i zarządzania swoją ziemią i zasobami powinno być rozpoznane i przestrzegane
 • Warunek 4: Relacje społeczności i prawa pracowników - Działania zarządu lasów powinny podtrzymywać lub utrzymywać długoterminowy dobrobyt społeczny i ekonomiczny pracowników lasów i lokalnej społeczności
 • Warunek 5 : Korzyści z lasu - Działania kierownictwa lasów powinny zachęcać do efektywnego używania produktów leśnych i usług by zapewnić ekonomiczna rentowność i szeroki zasięg korzyści społecznych i ekologicznych.
 • Warunek 6: Wpływ środowiska - Kierownictwo lasów powinno zachowywać różnorodność biologiczną i wartości związane z zasobami wody, gleby, unikalne i kruche ekosystemy i krajobrazy oraz przez to zachowywać funkcje ekologiczne i integralne lasu.
 • Warunek 7: Plan kierownictwa - Plan kierownictwa –w zależności od skali prowadzonych działań - powinien być spisany, wdrażany i uaktualniany. Długoterminowe cele kierownictwa, i środki do ich osiągnięcia, powinny być jasno określone.
 • Warunek 8 : Monitorowanie i ocena - Monitorowanie powinno być prowadzone – w zależności od wielkości kierownictwa lasu – by ocenić kondycję lasu, plony, łańcuch opieki, działalność kierownictwa i jego wpływ społeczny i ekologiczny.
 • Warunek 9: Utrzymanie lasów objętych ochroną - Czynności kierownictwa w lasach objętych ochroną powinny utrzymywać lub wzmacniać atrybuty, które charakteryzują te lasy. Decyzje dotyczące tych lasów powinny być zawsze podejmowane ze szczególną ostrożnością.
 • Warunek 10 : Plantacje - Plantacje powinny być planowane i zarządzane zgodnie z zasadami 1-9 oraz zasady 10 i jej kryteriów. Podczas gdy plantacje mogą dostarczyć szeregu społecznych i ekonomicznych zysków, i mogą wnosić do zaspokojenia potrzeb świata na produkty lasu, powinny uzupełniać a nie zastępować lasy naturalne. Powinny zmniejszać nacisk na lasy naturalne, promować zachowanie i konserwację.

 

*źródło: http://www.europapier.com


[powrót do góry strony]
 
WSK

WSK
Wewnętrzny System Kontroli
Kryteria WSK
PN-N 19001

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa dla podmiotów chcących uczestniczyć w takim obrocie, wymagany jest certyfikaty WSK.

 

Certyfikat WSK można uzyskać wdrażając normę PN-N 19001 lub , w przypadku posiadania certyfikatu ISO 9001 stosując tzw. kryteria WSK http://www.pcbc.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=528&Itemid=275&c7198484160f0e760bcd0556f0741ff8=6dbe030325f7fdf67d810e8842ce5ef7

 

Do firm , które posiadają wdrożony i certyfikowany system WSK należą m.in. :

 

UPS – w zakresie ekspresowych przesyłek importowych i eksportowych oraz agencji celnej

FAM Pionki - w zakresie produkcji i sprzedaży amunicji

Geodis - Calberson - w zakresie usług spedycji

Pionier PAC - w zakresie produkcji i sprzedaży broni palnej

Cushima - w zakresie eksportu i importu sprzętu i wyposażenia wojskowego i policyjnego

 

 

Wewnętrzny system kontroli opiera się na 4 zasadach :

 

Znajomości partnera handlowego,

Znajomości parametrów technicznych wyrobu,

Wiedzy na temat możliwości wykorzystania wyrobu.

Śledzeniu dostawy i dokumentów dostawy[powrót do góry strony]
 
ZKP

Większość Klientów nie posiada laboratoriów, laborantów, technologów. Opierają swoją produkcję na opracowanych niegdyś receptach oraz wysyłaniu próbek do badań. Niestety, zgodnie z prawem, nie spełniają obecnie wymagań stawianych producentom.

Dlatego, nasi Klienci szukają odpowiedzi na pytanie: „Co konkretnie mają robić, jakie formularze wypełniać, aby spełnić wymagania ZKP” ?

70 % ZKP stanowi teoria obejmująca podstawy prawne ZKP w Europie i Polsce, rodzaje systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych, oznakowanie budowlane „B” , znak CE , wzór Krajowej Deklaracji Zgodności, dla wyrobów takich jak :
− beton towarowy
− masy bitumiczne
− kruszywa
− kostka brukowa, galanteria betonowa, stropy, kręgi, płyty, nadproża
− stolarka okienna i drzwiowa
− styropian
− etc.

Pozostałe 30 % to wiedza normowa (np. norma EN 13108-1 do 7 system 2+) i jej praktyczne zastosowanie (formularze – np. protokół pobrania próbek, protokół konieczności, oświadczenie kierownika wytwórni, deklaracja zgodności, wyniki pomiarów kontrolnych, wykaz dokumentów nadzorowanych, wykaz zapisów, karta dostawcy, etc.) pozwalająca na zaliczenie każdej kontroli, czy to Certyfikacyjnej ZKP, czy też Urzędu Nadzoru Budowlanego .

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) określiła zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz kontroli ich produkcji. Wprowadzanie wyrobu budowlanego nienadającego się do stosowania podlega grzywnie do 100.000 zł (Art.36). Badanie tylko samych próbek (betonu, bitumu, etc.) nie jest spełnieniem wymagań.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo-polskie/prawo/kontrola-materialow-budowlanych-rowniez-w-hurtowniach,17310_7237.htm

Na podstawie art. 8 ust.6 Ustawy, Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu Deklarowania Zgodności wyrobów budowlanych (Dz. u. nr 198, poz. 2041).

Od dnia 1 stycznia 2007 m.in. producenci mają obowiązek stosować przepisy rozporządzania w całości, co spowodowało:
− obowiązek posiadania zakładowej księgi kontroli produkcji
− obowiązek wdrożenia zakładowego programu badań i kontroli produkcji
− obowiązek wystawiania Deklaracji Zgodności (pkt. 6) z zapisanymi danymi niezbędnymi do identyfikacji typu określonego w programie badań (powiązanie deklaracji z programem badań)


I tak, na przykładzie betonu towarowego, w skład Zakładowego Systemu Kontroli produkcji wchodzi:
 • Księga Kontroli Produkcji (w skrócie KPP) liczy ok. 20 stron
 • kontrola procedur produkcji i właściwości
 • sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością, (np. właściwości betonu projektowanego, zawartość wody w kruszywie drobnym, grubym oraz zawartość dodatków, cementu i domieszki w mieszance betonowej, współczynnik W/C, zawartość chlorków w betonie)
 • kontrola składników, sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością (cement, kruszywa, domieszki, dodatki, woda)
 • kontrola sprzętu, sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością (np. wagi, dozowniki domieszek, wodomierz, sondy do wilgotności kruszyw, przyrządy do badań, betoniarki)
 • kontrola zgodności betonu projektowanego – plan pobierania próbek dla produkcji początkowej i ciągłej oraz kryteria dot. wytrzymałości na ściskanie ; dla betonu recepturowego odpowiedzialność spada na odbiorcę (dowód dostawy)
 • badania wstępne - należy je wykonać przed zastosowaniem nowego betonu lub w przypadku wystąpienia istotnych zmian składników. Warunki normowe przy wykonywaniu badań wstępnych (np. ilość zarobów, próbek, kryteria akceptacji)
 • badania mieszanki betonowej - pobieranie i pielęgnacja próbek, konsystencja, gęstość, temperatura, zawartość powietrza
 • badania betonu stwardniałego - gęstość stwardniałego betonu, wytrzymałość na ściskanie, wymagania dotyczące próbek do badań, wodoszczelność, mrozoodporność, nasiąkliwość,
 • dowody dostawy - nazwa dostawcy, odbiorcy, budowy, data, godzina załadunku, przyjazdu na budowę, rozładunku, czas pierwszego kontaktu cementu z wodą, identyfikacja pojazdu, szczegóły specyfikacji, deklaracja zgodności.
 • Dodatkowo dla
  1. betonu projektowanego: klasy wytrzymałości, ekspozycji, zawartości chlorków, konsystencji, gęstości, wartości graniczne składu betonu, rodzaj i klasę cementu, typ domieszki i dodatku, właściwości specjalne, wymiar ziaren kruszywa
  2. betonu recepturowego: szczegóły dot. składu, w/c, wymiar ziaren kruszywa
 • gospodarka materiałowa - kruszywo, cement, domieszki itp. W ZKP powinny być opisane zasady transportu, magazynowania, dozowania i opisywania składników służących do produkcji betonu.
 • personel - odpowiedzialność, kompetencje oraz wzajemne relacje wszystkich pracowników, którzy kierują, wykonują i weryfikują prace dotyczące jakości betonu powinny być dokumentowane w księdze kontroli produkcji, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności betonu oraz aby rozpoznać i odnotować wszelkie problemy związane z jakością.
 • dokumentacja - dokumenty i zapisy związane z jakością, np. zgodność z obowiązującym prawem oraz prawidłowość wystawianych przez producenta „deklaracji zgodności”.
Przy wdrażaniu ZKP, bardzo przydatnym jest posiadanie procedur ISO w zakresie planowania jakości, reklamacji, działań korygujących, nadzoru nad dokumentami i zapisami. Pozwala to na szybkie stworzenie nadzorowanych segregatorów ZKP, takich jak :
 1. Protokoły pobrania próbek - karty badań betonów
 2. SST
 3. Analizy sitowe
 4. Sprzęt
 5. Produkcja
 6. Atesty, deklaracje zgodności
 7. Badania
 8. Recepty
 9. Aprobaty techniczne
 10. Normy PN
 11. Normy PN-EN
 12. Orzeczenia o jakości kruszyw
 13. Domieszki i dodatki
 14. Deklaracje i zamówienia kruszywa
 15. Cementy
 16. Akty prawne


Szczegółowych informacji nt. ZKP, udzieli Państwu Prezes firmy DJB, pod nr (042) 639 50 83.


[powrót do góry strony]
 
  szybki kontakt
 
  formularz zgłoszeniowy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem systemu prosimy o wypełnienie formularza.

formularz
 
  zaufali nam
 
 
referencje djb referencje
Zobacz nasze referencje
 

Polecamy : Dotacje Unijne